Tu Rabka dawniej
History of Rabka

fot. Jan Ciepliński

,, Sal in Rapschyca” tak po raz pierwszy rzekło się o Rabce już w XIII wieku. Dokumenty  z przekazów Jana Długosza wskazują , że już wtedy eksploatowano tu cenne złoża solanki. Solanki, która przyczyniła się do rozwoju miejscowości i stanowi główną wartość obecnego uzdrowiska.

Solanki bogate w brom i jod leczyły i  leczą szczególnie choroby układu oddechowego, ( astmę, alergie, gruźlicę) , układu pokarmowego, depresję.

“Sal in Rapschyca” is how Rabka was first mentioned in the 13th century. Documents from Jan Długosz’s transmissions indicate that already then valuable deposits of brine were exploited here. The brine, which contributed to the development of the town and is the main asset of the present spa.

Brines rich in bromine and iodine treated (and continue to cure) especially respiratory system diseases (asthma, allergies, tuberculosis), digestive system and depression.


Potrzebujesz więcej informacji?
More information

Skontaktuj się z nami już teraz!


Kontakt